top of page

Ενδοσκοπική Δισκεκτομή

Ενδοσκοπική Δισκεκτομή Κήλης Μεσοσπονδυλίου Δίσκου

spine_1.jpg
back-pain_2.jpg

Η ενδοσκοπική δισκεκτομή είναι μια ατραυματική αναίμακτη χειρουργική επέμβαση για την αφαίρεση της κήλης μεσοσπονδυλίου δίσκου που εφαρμόζεται σε εξωτερικούς ασθενείς. Η επέμβαση γίνεται με την χρήση HD ενδοσκοπίου ταυτόχρονα με ακτινοσκοπική υποστήριξη. Με το ενδοσκόπιο επιτυγχάνεται εξαιρετική και σε μεγέθυνση απεικόνιση των ανατομικών στοιχείων της περιοχής και έτσι με την χρήση ειδικών, προχωρημένης τεχνολογίας μικροεργαλείων, αφαιρείται η κήλη δίσκου και αποσυμπιέζεται η ρίζα που βασικά ευθύνεται για την ισχιαλγία.

Η ενδοσκοπική δισκεκτομή δεν πρέπει να συγχέεται με την μικροδισκεκτομή η οποία είναι μια τραυματική επέμβαση που γίνεται με γενική αναισθησία, με τομή δέρματος, διύνηση μυών και μικρής η μεγαλύτερης εκτάσεως ημιπεταλεκτομής η και πεταλεκτομής (αφαίρεση τεμαχίων οστού από το σπόνδυλο).

Η ενδοσκοπική δισκεκτομή αποσκοπεί στην αποσυμπίεση του πιεζόμενου από την κήλη νεύρου επεμβαίνοντας αποκλειστικά στη κήλη αφήνοντας άθικτα τα λοιπά ανατομικά στοιχεία της περιοχής. Ισχιαλγία προκαλείται από πίεση του νεύρου συνήθως από κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου και σπανιότερα από οστεόφυτα λόγω σπονδυλαρθρίτιδας. Επίσης ισχιαλγία είναι δυνατόν να προκληθεί από την αποδόμηση στοιχείων τού πηκτοειδούς πυρήνα.

back-pain_1.jpg
Dr_kouris_discectomy_1.jpg

Με την ενδοσκοπική δισκεκτομή επιτυγχάνεται αφ ενός αποτελεσματική αποσυμπίεση του νεύρου και αφ ετέρου θερμοκαυτηρίαση της περιοχής εξασφαλίζοντας έτσι την εξάλειψη της ισχιαλγίας που προκαλείται από πίεση και φλεγμονή  αποφεύγοντας τις επιπλοκές και τα μειονεκτήματα της κλασικής ανοικτής δισκεκτομής ( γενική αναισθησία, νοσηλεία, ουλή ).
Η απόφαση για δισκεκτομή αποφασίζεται μετά από αποτυχία της συντηρητικής αγωγής η οποία συνιστάται σε φαρμακευτική και φυσικοθεραπεία ή όταν εμφανιστεί αδυναμία στο πόδι η ακράτεια ούρων και κοπράνων.

Dr_kouris_discectomy_2.jpg

Μεσοσπονδύλιος Δίσκος.

D_1.jpg
D_2.jpg

Ο δίσκος αποτελείται απο τον δακτυλιοειδή σύνδεσμο εξωτερικά που είναι κατι παρόμοιο με τα ελαστικά τύπου radial και τον πηκτοειδή πυρήνα εσωτερικά που έχει υφή gel και λειτουργία παρόμοια με τον αέρα στα λάστιχα εξασκώντας πίεση στη περιφέρεια. Η άσκηση υπερβολικής πίεσης στη περιφέρεια μπορεί να προκαλέσει ρήξη του δακτυλίου και προβολή, έξοδο η και απόσπαση δισκικού υλικού ( κήλη ) που μπορεί να προκαλέσει πίεση στην κατερχόμενη ή εξερχόμενη ρίζα προκαλώντας σοβαρό πόνο στη μέση και στο πόδι, τη λεγόμενη οσφυαλγία και ισχιαλγία.

Η παρομοίωση του πηκτοειδή πυρήνα με οδοντόπαστα όπως έχει αναφερθεί από τον Yeung είναι πράγματι εντυπωσιακή και παραστατική.

spine_3.JPG

Η ρήξη του δακτυλίου ελευθερώνει φλεγμονώδη στοιχεία τα οποία μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή οσφυαλγία και ισχιαλγία ακόμη και χωρίς πίεση του νεύρου. Το ασθενέστερο σημείο του δίσκου 
βρίσκεται στην οπισθιοπλάγια περιοχή που δεν ενισχύεται απο τους επιμήκεις συνδέσμους της σπονδυλικής στήλης και εκεί ειναι που συνήθως εκδηλώνεται η κήλη. Η συντριπτική πλειοψηφία των κηλών του μεσοσπονδυλίου δίσκου συμβαίνει στο διάστημα Ο4-Ο5 και Ο5-Ι1 ( 95% των περιπτώσεων ).

Αντιμετώπιση Κήλης Δίσκου.

Η κλασική αντιμετώπιση της κήλης δίσκου ειναι η συντηρητική που συνιστάται σε ανάπαυση, φαρμακευτική αγωγή και φυσικοθεραπεία. Επί μη βελτιώσεως η σε περίπτωση εμφάνισης η επιδείνωση αδυναμίας στο πόδι συζητείται και αποφασίζεται χειρουργική αντιμετώπιση. Ο σκοπός της χειρουργικής επεμβάσεως ειναι κυρίως η απάληψη του πόνου και της αδυναμίας στο πόδι. Ο πόνος στην οσφύ μπορεί να παραμείνει αμετάβλητος η να εχει μικρή βελτίωση. Οι ενδείξεις για χειρουργική επέμβαση είναι:

  • επιμένουσα ισχιαλγία 

  • πόνος στο πόδι εντονότερος απο το πόνο στην οσφύ

  • αδυναμία η παράλυση στο πόδι

  • πόνος που επηρεάζει τον τρόπο ζωής 

  • συχνές υποτροπές

  • εύρημα κήλης μεσοσπονδυλίου δίσκου στη μαγνητική τομογραφία.

Η κήλη δίσκου μπορεί να προκαλέσει σύνδρομο ιππουρίδος κατάσταση που χρήζει επείγουσας χειρουργικής αντιμετώπισης. Τα συμπτώματα του συνδρόμου ειναι:

  • διαταραχές λειτουργεια της κύστεως και του εντέρου 

  • αδυναμία η παράλυση στα άκρα

  • μούδιασμα ή αναισθησία στη περιοχή των γεννητικών οργάνων

  • μούδιασμα ή αναισθησία στα πόδια

Dr_kouris_discectomy_instruments_1.jpg

Η κλασική χειρουργική επέμβαση στη κήλη δίσκου είναι η <<ανοικτή δισκεκτομή>> κατά την οποία η αποσυμπίεση του νεύρου γίνεται μετά από τομή του δέρματος, διύνηση των μυών και αφαίρεση οστικών τεμαχίων (μερική η ολική πεταλεκτομή) και βεβαίως υπό γενική αναισθησία. 
 
Τα τελευταία χρόνια μια καινούργια ελάχιστα επεμβατική τεχνική εχει αρχίσει να εφαρμόζεται στην αντιμετώπιση της κήλης δίσκου με την χρήση ενδοσκοπίου. Η τεχνική αυτή ειναι μια εξέλιξη της <<αρθροσκοπικής δισκεκτομής>> που πρώτος ξεκίνησε ο Kambin και γίνεται με τη χρήση ειδικού ενδοσκοπίου και υψηλής τεχνολογίας ενδοσκοπικών μικροεργαλείων.

Η ενδοσκοπική δισκεκτομή ειναι ατραυματική, αναίμακτη και το ίδιο αποτελεσματική με την κλασική παρακάμπτοντας την διαδικασία της γενικής αναισθησίας και αποφεύγοντας τα μειονεκτήματα της ανοικτής. Η επέμβαση μπορεί να συγκριθεί με την αρθροσκόπηση του γόνατος και την λαπαροσκόπηση στη γενική χειρουργική και γυναικολογία. Με την αρθροσκοπική δισκεκτομή επιτυγχάνεται αφ' ενός αποσυμπίεση της ρίζας και αφ' ετέρου θερμοκαυτηρίαση στη περιοχή της φλεγμονής και του ινώδους δακτυλίου. 

Η αξιοποίηση τεχνολογίας ραδιοκυμάτων στη θερμοκαυτηρίαση προσφέρει μέγιστη χειρουργική ακρίβεια, έλεγχο, ευκαμψία και ασφάλεια.

Dr_kouris_discectomy_instruments_2.jpg

Τεχνική Επεμβάσεως.

Dr_kouris_discectomy_3.jpg

Η επέμβαση γίνεται με τοπική νάρκωση και ενδοφλέβια χορήγηση ήπιου αναισθητικού απαραίτητου για την χαλάρωση και άνεση του ασθενούς. Το σημείο εισόδου της οδηγού βελόνας στη πλάτη του ασθενούς καθορίζεται με ειδικές συντεταγμένες λαμβάνοντας υπ όψιν το σωματότυπο του ασθενούς και τη χρήση ακτινοσκοπικού μηχανήματος.

Η οδηγός βελόνα σκοπεύει το μεσοσπονδύλιο δίσκο μέσω του τρήματος (διατρηματική προσπέλαση) απο ασφαλή δίοδο (τρίγωνο Κambin), περιοχή που βρίσκεται μεταξύ εξερχόμενης και καταδυόμενης ρίζας.

Dr_kouris_discectomy_spine_x-ray_1.jpg
spine_2.jpg
Dr_kouris_discectomy_spine_x-ray_2.jpg

Μετά απο διαδοχικούς διαστολείς και τοποθέτηση ειδικής κάνουλας που προστατεύει τα σπονδυλικά νεύρα εισέρχεται το ενδοσκόπιο εφοδιασμένο με σύστημα συνεχούς πλύσεως.

Η HD απεικόνιση και η μεγέθυνση δίνει τη δυνατότητα με την περιήγηση του ενδοσκοπίου στη περιοχή τη αναγνώριση των ανατομικών στοιχείων και της τυχόν υπάρχουσας παθολογίας.
Τα μαλακά στοιχεία του δίσκου (η κήλη) αφαιρούνται με τη χρήση ειδικών ενδοσκοπικών μικροεργαλείων και αποσυμπιέζεται η ρίζα.

Dr_kouris_discectomy_4.jpg
Dr_kouris_discectomy_5.jpg

Ο εξωτερικός δακτύλιος δεν αφαιρείται. Συμπληρωματικά προβαίνουμε σε θερμοπλαστική του ινώδους δακτυλίου με τη χρήση θερμοκαυτήρα. Η θερμοκαυτηρίαση εχει σαν σκοπό την συρρίκνωση του δίσκου και την εξάλειψη του φλεγμονώδους ιστού που αναπτύσσεται απο τα προϊόντα αποδόμησης του πηκτοειδούς πυρηνα καθώς και στην απονεύρωση του δακτυλίου. Η απονεύρωση συμβάλλει στην ύφεση του πόνου στην οσφύ και το σκέλος.
Ο χρόνος επεμβάσεως ειναι περίπου μια ώρα. Δεν χρειάζεται νοσηλεία. Οι επιπλοκές ειναι ελάχιστες. Δεν δημιουργούνται ουλές , δεν υπάρχει αιμορραγία, και οι φλεγμονές πρακτικά ειναι ανύπαρκτες.

Video: Ενδοσκοπική Δισκεκτομή - Η Επέμβαση.

Αποτελέσματα.

Η εξάλειψη του πόνου στο πόδι ειναι σχεδόν άμεση μετά την επέμβαση. Κάποια δυσφορία στη μέση μπορεί να υπάρχει για άλλοτε άλλο χρονικό διάστημα. Μουδιάσματα στο πόδι μπορεί να υπάρχουν άμεσα μετεγχειρητικό που μπορεί να διαρκέσουν απο μερικές μέρες μέχρι μερικές εβδομάδες χωρίς αυτό να θεωρείται επιπλοκή της επεμβάσεως.

Επιπλοκές.

Οι επιπλοκές ειναι ίδιες με τη κλασική ανοικτή δισκεκτομή αλλά σε πολύ μικρότερη συχνότητα και βαρύτητα Σε αυτές περιλαμβάνονται αιματώματα, τραυματισμός της ρίζας, τραυματισμός της μήνιγγας, κυστικές διαταραχές και φλεγμονές. Οι επιπλοκές ειναι ελάχιστες και σχεδόν όλες αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά. Η εγχείρηση γίνεται με τοπική νάρκωση και έτσι επιπλοκές που σχετίζονται με τη γενική αναισθησία αποφεύγονται.

Μετεγχειρητική Αγωγή.

Αμέσως μετά την επέμβαση ο ασθενής επιστρέφει στο σπίτι του λαμβάνοντας ήπια παυσίπονα, αντιφλεγμονώδη και μϋοχαλαρωτικά.

Συνιστάται ανάπαυση για περίπου δυο εβδομάδες.

Οδήγηση επιτρέπεται μετά απο μια εβδομάδα. 
Αφαίρεση ραμμάτων δεν χρειάζεται γιατί η σύγκλιση του τραύματος δεν απαιτεί συρραφή.
Συνιστάται αποφυγή άρσεως βαρών, το σκύψιμο, οι στροφικές κινήσεις της μέσης, και οι βαριές εργασίες για περίπου δυο με τρεις μήνες μετά την επέμβαση, χρόνος που θεωρείται απαραίτητος για την επούλωση της περιοχής, για περίπου δυο εβδομάδες. Οδήγηση επιτρέπεται μετά απο μια εβδομάδα.

Επιστροφή στις καθημερινές δραστηρίοτητες σταδιακά γίνεται στις τρεις εβδομάδες. Δεν ακολουθείται ειδικό φυσιοθεραπευτικό πρόγραμμα. Η εφαρμογή φυσικοθεραπείας της μεθόδου McKenzie βοηθάει ενίοτε σημαντικά σε αρκετές περιπτώσεις.

weight_lifting.jpg
bottom of page